دستگاه سانترال

اشتراك و دنبالك

  1. سانترال | سانترال عصر ارتباطات نوین 66847323 | نمایندگی فروش تلفن سانترال
    […] مختلف از سه خط ورودی و هشت خط داخلی شروع میشود. دستگاه سانترال قابلیت برنامه ریزی دارد و میتوان …
  2. سانترال | جهان سانترال | سانترال
    […] بسیاری میباشد و همچنین با متصل کردن تمامی تلفن ها توسط سانترال میتوان از اشغال بودن خطوط شرکت جلوگیری …

ارسال یک نظر