بایگانی دسته بندی: گوشی سانترالگوشی های قابل نصب بر روی مراکز تلفن سانترال به ۳ گروه تقسیم می شوند: ۱.گوشی های تلفن آنالوگ یا معمولی : کارایی گوشی های آنالوگ از گوشی های استاندارد سانترال پایین تر می باشد، اما از مزیت های این نوع گوشی ها می توان به قیمت پایین تر آن ها نسبت به گوشی های […]

> View article