دعوت به تماس

با تلفن

تماس با بیگ تم

0912 342 2341

تیم طراحی بیگ تم

ایران – تهران – بیگ تم
hadi.gh69@gmail.com

ویژگی های کدهای کوتاه

  • عنوان: عنوان دعوت به تماس
  • تلفن: شماره تلفن
  • کلاس: درج کلاس سفارشی
  • محتوا: محتوای دعوت به تماس
  • انیمیشن: اثر انیمیشن
  • تاخیر انیمیشن: تاخیری که انیمیشن با آن شروع می شود

با دکمه

50 درصد تخفیف زمستانه از خرید عیدانه خود لذت ببرید!

سبک جایگزین

50 درصد تخفیف زمستانه! از خرید عیدانه خود لذت ببرید!

با فرم خبرنامه