کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک

2.89 از 5 بر اساس 9
(9 دیدگاه از مشتری )

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک

• کارت خط شهری 16 پورت سانترال TDA600 / TDE600 پاناسونیک
• کارت شهری6181 بدون کالرآی دی می باشد.
• قابل استفاده در باکس TDA600 پاناسونیک
• قابل استفاده در باکس TDA620 پاناسونیک
• قابل استفاده در باکس TDE600 پاناسونیک
• قابل استفاده در باکس TDE620 پاناسونیک